Spolky

Myslivecké sdružení

Myslivecký spolek Vysoká Srbská obhospodařuje cca 700 hektarů honební plochy. V současné době má 12 členů, kteří se starají o 15 krmelců, do kterých v říjnu naváží seno, které si sami suší. Do každého krmelce naváží 2 metráky ovsa, doplní sůl na liz. K těmto zásobám přidávájí kaštany a žaludy, pokud se urodí. Od listopadu do února z těchto zásob pravidelně přikrmují. Dále se starají o políčka s topinambury, kde natě jsou výživnou potravou pro spárkatou zvěř a sladké hlízy pochoutkou pro divočáky.

Ročně se u nás uloví 15 až 20 kusů srnčí zvěře, 10 mufloní fzvěře, u divočáků je to zajímavé, třeba vloni to byl pouze 1 kus, v letošní sezóně je uloveno již 17 kusů. U jelení zvěře je to závislé na množství sněhu, které napadne na polské straně Boru, teprve poté se stahuje zvěř na Závrchy a do Sedmákovic. Ze škodné se uloví každoročně minimálně 10 lišek a 5 kun.

V roce 2009 byly na Mezinárodní výstavě myslivosti 2 trofeje muflonů. Byly ohodnoceny 239 a 220 body a získaly zlaté medaile v Lysé nad Labem. Každý rok je členy odpracováno 300 - 400 hodin na údržbu mysliveckého zařízení, zajištění krmiva pro zvěř a zvyšování úživnosti honitby.

Myslivecké sdružení

Sokol

TJ Sokol Vysoká Srbská má bohatou tradici, jeho členové se chovali dle sokolských zásad, které jim určovaly stanovy. Založení sokola se datuje

V období totality nebylo sokolským spolkům přáno. Přes všechny obtíže byla činnost jednotná a nezanikla. V roce 1979 začala přestavba původního hřiště. Vznikly dva kurty s povrchem ze šotoliny.TJ měla v roce 1979 19 členů a postupem času členská základna narůstala až do dneštních 45 členů.

Na poli sportovním se členové sokola zůčastňují okresních soutěží ve stolním tenisu a v soutěžích tenis. Dále se zůčastňujeme soutěží vesnických tělovýchovných jednot. Někteří naší členové hrají za jiné oddíly například kopanou, hokej, florbal a jiné sporty.

Dále se členové věnují hlavně rekreačnímu sportu. Tradicí jsou i sáňkářské závody pokud to počasí dovolí.

Už 15 let naší členové organizují turnaj v nohejbale. V oblasti společenské se snažíme o uspořádání tanečních zábav a plesů a jsme nápomocní při akcích Obecního úřadu.

Sokol, Vysoká Srbská

SDH Vysoká Srbská

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi ex purus, consequat volutpat ex feugiat, accumsan ullamcorper sapien. Integer ac erat ut dolor sollicitudin lobortis ac eget risus. Cras nisl enim, sollicitudin sed arcu nec, sodales tincidunt leo. Nam quam eros, lacinia et metus id, faucibus congue diam. Sed in convallis enim. In fringilla imperdiet sapien quis malesuada. Praesent auctor felis vitae iaculis lacinia. Cras tincidunt enim quis urna posuere, at euismod massa suscipit.

SDH Vysoká Srbská

SDH Zlíčko

Členové sboru udržují svěřenou techniku ve funkčním a použitelném stavu.

Příkladně v roce 2009 byla provedena generální oprava motoru u stroje Smekal, v roce 2010 byla provedena střední oprava stroje 3005 r.v. 1965.

Pravidelně, v ročních intervalech, je prováděno čištění dolní nádrže a její údržba. Aktuálně pak, dle stavu naplavenin, prováděno čištění horní podzemní požární nádrže. Toto provádějí členové Sboru vlastními silami a prostředky.

Sbor nevlastní vozidlo a kvalita hasící techniky je na úrovni, odpovídající jejímu stáří. Proto Sbor dbá a preferuje protipožární zabezpečení obce ze stabilních požárních skříněk, umístěných u nadzemních požárních hydrantů v obci. Každá skříňka je vybavena základním materiálem k provedení prvního zásahu. Tento materiál je pravidelně jednou ročně odzkoušen. Při tomto aktu je též, po dohodě s VAK Náchod, a.s., provedeno odzkoušení funkčnosti hydrantů.

Z hlediska obecného, členové Sboru, dle svých daných možností dbají o požární zajištěnost obce. Ale nejen to. V této „uspěchané době“ je Sbor dobrovolných hasičů Zlíčko jedinou složkou v obci, která je schopna občany sblížit a udržovat dobré mezilidské vztahy v obci, což je pro život v obci, velmi potřebné.

SDH Zlíčko

Včelaři

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi ex purus, consequat volutpat ex feugiat, accumsan ullamcorper sapien. Integer ac erat ut dolor sollicitudin lobortis ac eget risus. Cras nisl enim, sollicitudin sed arcu nec, sodales tincidunt leo. Nam quam eros, lacinia et metus id, faucibus congue diam. Sed in convallis enim. In fringilla imperdiet sapien quis malesuada. Praesent auctor felis vitae iaculis lacinia. Cras tincidunt enim quis urna posuere, at euismod massa suscipit.

Sdružení včelařů