Úřední deska - Územní plán

1. Textová část územního plánu

03. 12. 2020

PDF

1.1 Základní členění území

03. 12. 2020

PDF

1.2 Hlavní výkres

03. 12. 2020

PDF

1.3 veřejně prospěšné stavby a opatření

03. 12. 2020

PDF

1.4 Vodní hospodářství

03. 12. 2020

PDF

2. textová část - odůvodnění

03. 12. 2020

PDF

2.1 Koordinační výkres

03. 12. 2020

PDF

2.2 Širší vztahy

03. 12. 2020

PDF

2.3 Zábory půdního fondu

03. 12. 2020

PDF