Úřední deska - 2020

Schválený rozpočet na rok 2021

21. 12. 2020

PDF

Návrh rozpočtu DSO na rok 2021

15. 12. 2020

PDF

poskytnuté informace a výroční zprávy podle zákona 106/1999 sb.

04. 12. 2020

1. Textová část územního plánu

03. 12. 2020

PDF

1.1 Základní členění území

03. 12. 2020

PDF

1.2 Hlavní výkres

03. 12. 2020

PDF

1.3 veřejně prospěšné stavby a opatření

03. 12. 2020

PDF

1.4 Vodní hospodářství

03. 12. 2020

PDF

2. textová část - odůvodnění

03. 12. 2020

PDF

2.1 Koordinační výkres

03. 12. 2020

PDF

2.2 Širší vztahy

03. 12. 2020

PDF

2.3 Zábory půdního fondu

03. 12. 2020

PDF

Rozpočtové opatření č. 9/2020

30. 11. 2020

PDF

rozpočtové opatření č. 8/2020

27. 11. 2020

PDF

Svoz komunálního odpadu na rok 2021

15. 11. 2020

DOC

Žádost o povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les.

13. 11. 2020

DOC

Protokol o kontrole samostatné činnosti

05. 11. 2020

PDF

Záměr o pachtu

01. 11. 2020

PDF

Dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2020

16. 10. 2020

PDF

Rozpočtové opatření č.7/2020

15. 10. 2020

PDF

Vyhláška o převzetí písemnosti

24. 09. 2020

PDF

Rozpočtové opatření č.5/2020

26. 08. 2020

PDF

Rozpočtové opatření č.6/2020

26. 08. 2020

PDF

Rozpočtové opatření č.4/2020

30. 06. 2020

PDF

Schvalený závěrečný účet DSO 2019

26. 06. 2020

Závěrečný účet 2019

09. 06. 2020

PDF

Rozpočtové opatření č.3/2020

09. 06. 2020

PDF

VEREJNA VYHLASKA - návrhu změny č.1 Uzemního plánu Vysoká Srbská

01. 06. 2020

PDF

Návrh závěrečného účtu DSO 2019

27. 05. 2020

SRV 2016-2021

24. 05. 2020

PDF

Návrh závěrečného účtu 2019

20. 05. 2020

PDF

Rozpočtové opatření č.2/2020

14. 05. 2020

PDF

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019

14. 05. 2020

PDF

SN OZV č.1/2019

01. 05. 2020

DOCX

Střednědobý výhled rozpočtu DSO 2020-2023

07. 01. 2020

PDF

rozpočtové patření č.1/2020

06. 01. 2020

PDF

SCHVÁLENÝ ROZPOČET DSO NA ROK 2020

06. 01. 2020

PDF