Spolky

Myslivecké sdružení

Myslivecký spolek Vysoká Srbská obhospodařuje cca 700 hektarů honební plochy. V současné době má 12 členů, kteří se starají o 15 krmelců, do kterých v říjnu naváží seno, které si sami suší. Do každého krmelce naváží 2 metráky ovsa, doplní sůl na liz. K těmto zásobám přidávájí kaštany a žaludy, pokud se urodí. Od listopadu do února z těchto zásob pravidelně přikrmují. Dále se starají o políčka s topinambury, kde natě jsou výživnou potravou pro spárkatou zvěř a sladké hlízy pochoutkou pro divočáky.

Ročně se u nás uloví 15 až 20 kusů srnčí zvěře, 10 mufloní zvěře, u divočáků je to zajímavé, třeba vloni to byl pouze 1 kus, v letošní sezóně je uloveno již 17 kusů. U jelení zvěře je to závislé na množství sněhu, které napadne na polské straně Boru, teprve poté se stahuje zvěř na Závrchy a do Sedmákovic. Ze škodné se uloví každoročně minimálně 10 lišek a 5 kun.

V roce 2009 byly na Mezinárodní výstavě myslivosti 2 trofeje muflonů. Byly ohodnoceny 239 a 220 body a získaly zlaté medaile v Lysé nad Labem. Každý rok je členy odpracováno 300 - 400 hodin na údržbu mysliveckého zařízení, zajištění krmiva pro zvěř a zvyšování úživnosti honitby.

spolky

Sokol

TJ Sokol Vysoká Srbská má bohatou tradici, jeho členové se chovali dle sokolských zásad, které jim určovaly stanovy. Založení sokola se datuje

V období totality nebylo sokolským spolkům přáno. Přes všechny obtíže byla činnost jednotná a nezanikla. V roce 1979 začala přestavba původního hřiště. Vznikly dva kurty s povrchem ze šotoliny.TJ měla v roce 1979 19 členů a postupem času členská základna narůstala až do dneštních 45 členů.

Na poli sportovním se členové sokola zůčastňují okresních soutěží ve stolním tenisu a v soutěžích tenis. Dále se zůčastňujeme soutěží vesnických tělovýchovných jednot. Někteří naší členové hrají za jiné oddíly například kopanou, hokej, florbal a jiné sporty.

Dále se členové věnují hlavně rekreačnímu sportu. Tradicí jsou i sáňkářské závody pokud to počasí dovolí.

Už 15 let naší členové organizují turnaj v nohejbale. V oblasti společenské se snažíme o uspořádání tanečních zábav a plesů a jsme nápomocní při akcích Obecního úřadu.

spolky

SDH Vysoká Srbská

SDH Zlíčko

Členové sboru udržují svěřenou techniku ve funkčním a použitelném stavu.

Příkladně v roce 2009 byla provedena generální oprava motoru u stroje Smekal, v roce 2010 byla provedena střední oprava stroje 3005 r.v. 1965.

Pravidelně, v ročních intervalech, je prováděno čištění dolní nádrže a její údržba. Aktuálně pak, dle stavu naplavenin, prováděno čištění horní podzemní požární nádrže. Toto provádějí členové Sboru vlastními silami a prostředky.

Sbor nevlastní vozidlo a kvalita hasící techniky je na úrovni, odpovídající jejímu stáří. Proto Sbor dbá a preferuje protipožární zabezpečení obce ze stabilních požárních skříněk, umístěných u nadzemních požárních hydrantů v obci. Každá skříňka je vybavena základním materiálem k provedení prvního zásahu. Tento materiál je pravidelně jednou ročně odzkoušen. Při tomto aktu je též, po dohodě s VAK Náchod, a.s., provedeno odzkoušení funkčnosti hydrantů.

Z hlediska obecného, členové Sboru, dle svých daných možností dbají o požární zajištěnost obce. Ale nejen to. V této „uspěchané době“ je Sbor dobrovolných hasičů Zlíčko jedinou složkou v obci, která je schopna občany sblížit a udržovat dobré mezilidské vztahy v obci, což je pro život v obci, velmi potřebné.

Včelaři

První zmínka o včelařích z Vysoké Srbské je v kronice z roku 1910. V současné době je ve Zlíčku a na Srbské 9 včelařů, kteří včelaří s 58 včelstvy. Hlavní náplní spolku je pečovat o zdravotní stav včelstev. Většina členů prodává vlasní přebytky medu. Vysoká Srbská a Zlíčko spadají pod organizaci Český svaz včelařů ZO Žďárky. Celá tato organizace čítá 23 členů. Více můžete zjistit na vcelari-zdarky.cz (udělej to jako odkaz)