eulogo.png

Česko-polská Hřebenovka (rozhledna)

Číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001254

Vedoucí partner: Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis

Partneři:                    

 

Královehradecký kraj

Pardubický kraj

Olomoucký kraj

Liberecký kraj

Sdružení Neratov, z.s.

Obec Deštné v Orlických horách

            Obec Olešnice v Orlických horách

Městys Nový Hrádek

Obec Vysoká Srbská

 

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkej

Powiat Kłodzki

Gmina Międzylesie

Gmina Bystrzyca Kłodzka

Gmina Duszniki-Zdrój

Gmina Radków

Gmina Miejska Nowa Ruda

Gmina Nowa Ruda

 

 

 

Rozpočet:                    celkem (100%)                                    3 571 346,11 €

           z EFRR (85,00%)                               3 035 553 €

           vlastní vklad (11,44%)                        408 506,61 €

           ze státního rozpočtu (2,74%)              97 950,00 €

           z rozpočtu krajů (0,82%)                    29 336,10 €

 

Doba realizace:          1.4.2018 – 31.10.2020

 

 

 

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je vytvoření nového přeshraničního produktu cestovního ruchu „Česko-polská Hřebenovka“. Dojde k obnovení a novému přeshraničnímu propojení této významné historické pěší trasy spolu s vybudováním nových souvisejících investic v podobě rozhleden a informačních center. Projekt bude doprovázet marketingová a propagační kampaň s využitím tradičních, ale i moderních metod a informačních technologií přesně zacílenými na potenciální návštěvníky.

Aktivity projektu

 • Proznačení hřebenové trasy – dojde k novému speciálnímu proznačení trasy s názvem Hřebenovka
 • Rozhledny – v rámci projektu bude vystaveno 11 rozhleden, z toho 8 bude historickým obnovením zaniklých rozhleden / vyhlídek nebo využitím jiného historického dědictví, pouhé 3 rozhledny jsou na nových místech
 • Velká Deštná – Deštné v Orlických horách
 • Feistův kopec – Olešnice v Orlických horách
 • Šibeník – Nový Hrádek
 • Vysoká Srbská
 • Kladská hora – Powiat Kłodzki
 • Czerniec – Międzylesie
 • Jagodna – Bystrzyca Kłodzka
 • Vrchmezí – Duszniki – Zdrój
 • Guzowata – Radków
 • Věž Słupiec – Gmina Miejska Nowa Ruda
 • Włodzická hora – Gmina Nowa Ruda
 • Infocentra – další turistickou infrastrukturou je vybudování dvou infocenter, která vzniknou v Novém Hrádku na kopci Šibeník v bezprostřední blízkosti plánované rozhledny a v Neratově v bezprostřední blízkosti budovaného mostu propojujícího česko-polskou hranici
 • Parkoviště – jelikož se lokalita výstavby rozhledny a TIC v Novém Hrádku nachází na kopci Šibeník, kde v současné době není žádná možnost parkování, bude zde vystaveno parkoviště s kapacitou 10 míst
 • Obnova mostu v Neratově – most bude vybudován na hraničním toku Divoké Orlice a bude přímo spojovat Českou a Polskou republiku, je proto považován za symbol duchovního i fyzického spojení Čechů i Poláků a zároveň zvýší propustnost hranice
 • Marketingová kampaň – obsahuje vytvoření společného loga Hřebenovky, rozšíření webového portálu www.hrebenovka.cz s využitím panoramatických pohledů, presentace na sociálních sítích, publicita prostřednictvím QR kódů, vydání tištěných materiálů v podobě skládačky (letáky) a sety, trhací mapy, presentace produktu formou kalendáře, vytvoření videospotů, inzerce v tisku a rádiu, Press trip, pořádání konferencí apod.

Odkazy:

Více informací na webu:         https://www.euro-glacensis.cz/hrebenovka

http://www.kr-kralovehradecky.cz/

https://www.pardubickykraj.cz/

https://www.kr-olomoucky.cz/

https://www.kraj-lbc.cz/

https://www.neratov.cz/

http://www.obec-destne.cz/

http://www.olesnice.net/

https://www.novy-hradek.cz/

http://vysokasrbska.cz/

http://www.powiat.klodzko.pl/

http://www.miedzylesie.pl/

http://www.bystrzycaklodzka.pl/

http://duszniki.pl/

http://www.radkow.pl/

http://www.um.nowaruda.pl/

http://gmina.nowaruda.pl/